Jak rozrobić bimber proporcje wody i spirytusu - majenie

Dobrze przygotowany bimber może mieć około 95% a nawet więcej procent alkoholu. Aby nadawał się do użyciaa, należy go rozcieńczyć wodą. W zależności od preferencji możemy dolać wody. Więcej lub mniej tak by uzyskać "dobrą" dla nas moc. 

Rozrabianie spirytusu proporcje spirytusu do wody dla 10l:

Stężenie procentowe 10l mieszaniny 95% + 13,75l wody = 40 %

Stężenie procentowe 10l mieszaniny 95% + 9l wody = 50 %

Stężenie procentowe 10l mieszaniny 95% + 5,83l wody = 60 %

Proporcje wody do bimbru dla 5 liter spirytusu 95%

Stężenie procentowe 5l mieszaniny 95% + 6,87l wody = 40 %

Stężenie procentowe 5l mieszaniny 95% + 4,5l wody = 50 %

Stężenie procentowe 5l mieszaniny 95% + 2,92l wody = 60 %

Masz inne stężenie alkoholu? wody? Zawsze możesz policzyć ile dolać, jak pomieszać, aby uzyskać interesującą nas ciecz.

Kalkulator do obliczenia stężenia procentowego

możesz znaleźć <<< tutaj >>>